CiekawostkiGruźlica czyli zapomniana pandemia

Konsekwencją obsesyjnego traktowania tematu COVID-19 jako głównego nurtu jest to, że zasadniczo zignorowano zgony spowodowane innymi poważnymi chorobami zakaźnymi. Znamiennym przykładem jest gruźlica (TB), choroba, na którą każdego roku zapada 10 milionów ludzi na świecie, a 1,5 miliona umiera. Jest ona jedną z głównych chorób zakaźnych na świecie. Dlatego też, nowy przegląd naukowy bada potencjalną rolę witamin w jej zapobieganiu i leczeniu. Co obiecujące, autorzy nie tylko sugerują i zachęcają do stosowania witamin ale stwierdzają, że ich stosowanie może znacząco poprawić wyniki leczenia.

Witaminy a gruźlica

Opublikowany w czasopiśmie Antibiotics przez włoskich naukowców przegląd naukowy, analizuje wpływ witaminy A, witaminy B complex, witaminy C, witaminy D i witaminy E na zakażenie gruźlicą.Możemy zaobserwować niski poziom mikroelementów wśród pacjentów z gruźlicą. Badacze sugerują, że gruźlica może być zwalczona poprzez suplementację z wieloma mikroelementami.

Witamina A

Naukowcy nakreślają, w jaki sposób w badaniach stwierdzono związek między niedoborem witaminy A a różnymi chorobami zakaźnymi, w tym gruźlicą. W celu mobilizacji witaminy A z wątroby potrzebujemy cynku dlatego że, minerał ten jest kluczowym składnikiem w metabolizmie witaminy. Powołując się na badania, niedobór cynku może powodować wtórny niedobór witaminy A.Jeśli nie skorygujemy niedoboru cynku, suplementacja witaminą A może być niekorzystna w gruźlicy.

Witaminy B complex

Analizując grupę witamin B complex, badacze wskazują, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie witaminy B6 podczas podawania leku Isoniazid. Gruźlica leczona tym antybiotykiem często powoduje niedobór witaminy B6 i rozwój formy uszkodzenia nerwów znanej jako neuropatia obwodowa. Witamina B6 może zapobiegać neuropatii obwodowej podczas terapii izoniazydem, jeśli przyjmuje się ją w dawkach do 25 mg dziennie.

Witamina C

W normalnej diecie ilość witaminy C jest niższa niż ta, która jest potrzebna w walce z gruźlicą. Wysokie dawki podawane ludziom wytwarzają wysokie stężenie witaminy C w osoczu i uważa się je za bezpieczne. Co więcej, w przeglądzie pokazano poprawę efektów zapobiegania i leczenia gruźlicy w trakcie stosowania witaminy C doustnie Badania potwierdzają, że niedobór witaminy C może wiązać się z wysokim ryzykiem rozwoju gruźlicy, a także z nieprawidłowymi wynikami.

Witamina D

Inne badania wykazują, że pacjenci z gruźlicą mają niski poziom witaminy D. Naukowcy przytaczają poprzednią metaanalizę, pokazującą, że niedobór witaminy D znacząco wiąże się ze zwiększonym ryzykiem gruźlicy. Potrzeba więcej badań, aby ocenić skuteczność suplementów witaminy D przeciwko gruźlicy.

Witamina E

Witamina E wykazuje obiecującą rolę w leczeniu gruźlicy w wyniku jej związku z równowagą oksydacyjną. Suplementacja witaminą E prawdopodobnie chroni przed progresją gruźlicy w kontaktach domowych z bliskimi. Dodatkowo, chroni przed toksycznością narządową wynikającą z leczenia lekami przeciwgruźliczymi i pośrednimi powikłaniami gruźlicy pozapłucnej, takimi jak powstawanie kamieni nerkowych.

Podejście Medycyny Komórkowej w walce z gruźlicą

Naukowcy pracujący w Instytucie Badawczym Dr Ratha przeprowadzili badanie kliniczne na 120 hospitalizowanych pacjentach z aktywną gruźlicą płucną. W trakcie badania sprawdzano, jak  formuła mikroskładników odżywczych wpływa na proces leczenia gruźlicy przy jednoczesnym stosowaniu leków. Porównano wyniki badań z użyciem mikroelementów wraz z leczeniem standardowym uzyskanym przez grupę 100 pacjentów kontrolnych.

Stosowanie mikroelementów i wyniki badań

Pod koniec okresu próbnego pacjenci przyjmujący mikroelementy wykazywali znacznie większe oznaki zdrowienia. Było to widoczne na zdjęciach rentgenowskich klatki piersiowej i innych mierzonych parametrach. Ich proces leczenia był o prawie 30 procent wyższy niż w grupie kontrolnej. U wszystkich (100 procent) pacjentów przyjmujących mikroelementy wynik testu na bakterie gruźlicy był negatywny. Jeśli chodzi o pacjentów z grupy kontrolnej, tylko 88 procent uzyskało wynik negatywny

Kolejną korzyścią u pacjentów przyjmujących mikroelementy było to, że tylko 11 procent zgłosiło jakiekolwiek efekty uboczne z przyjmowanych przez nich leków na gruźlicę. Co imponujące, 89 procent doświadczyło poprawy tolerancji na leczenie. I odwrotnie, w grupie pacjentów z gruźlicą, którzy nie przyjmowali mikroelementów, u 46 procent wystąpiły działania niepożądane.

Medycyna komórkowa jako środek zapobiegawczy i leczniczy

Pilna potrzeba stosowania odpowiedniego odżywienia oraz korzystania z odkryć Medycyny Komórkowej w zapobieganiu i leczeniu gruźlicy znajduje odzwierciedlenie w najnowszym globalnym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia na temat gruźlicy. Po raz pierwszy od ponad dekady, globalne zgony z powodu gruźlicy faktycznie wzrosły i oczekuje się, że nadal tak będzie. Przesłanie tego raportu jest jasne. Mikroskładniki odżywcze mogą pomóc leczyć tę zapomnianą ze względu na COVID chorobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz